Исеним телефон регламенти

 

 

Мүрәжетлерди 1102 номерли Исеним телефоны арқалы қабыллаў

Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң «Мүрәжетлерди 1102 номери исеним телефоны аркалы кабыл етиў»

Р Е Г Л А М Е Н Т И.

  • Хизметти жарытыў (паспорт).

1.1Хызмет атамасы.

Мүрәжетлерди 1102 номерли «Исеним телефоны» арқалы қабыл етиў.

1.2.Хызмет нәтийжеси

Орайга келип түскен мүрәжетлердиң өз ўақтында, толық ҳәм нызамлы талапларға қатаң әмел еткен жағдайда көрип шығылыўын шөлкемлестириў ҳәм қадағалаў, бул бағдарда жедел мағлыўмат алмасыўды тәмийинлеў арқалы пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин тамийинлеў.

1.3. Хызмет көрсетиў органы.

 

Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Физикалык ҳәм Юридикалық шахсдардың мүрәжетлери менен ислесиў ҳәм ис жүритиў басқармасы.

1.4. Ҳуқықый тийкар

 Өзбекистан Республикасының 2017 жыл 11 сентябрдеги «Физикалық ҳәм Юридикалық шахслардың мүрәжетлери ҳаққында»ғы ЎРҚ-445-санлы Нызамы.

1.5.Хызметтен пайдаланыўшы.

Өзбекистан Республикасының Физикалық ҳәм Юридикалық шахслардың яки олардың нызамлы ўәкиллери.

1.6.Орынлаў мүддети

Өзбекистан Республикасы «Физикалық ҳәм Юридик шахысдардың мүрәжетлери ҳаққында»ғы Нызамынан келип шығып, мүражет мәселени мазмун жағынан шешиў шәрт болған ишки ислер органына келип түскен күннен баслап он бес күн мүддет ишинде, қосымша үйрениў ва тексериў, қосымша ҳужжетлерди сорап алыў талап етилгенде болса бир айға шекем болған мүддетте корип шығылады.

 

Мүражетлерди көрип шығыў ушын тексериў өткериў, қосымша материалларды сорап алыў ямаса басқа шара илажларды көриў зәрүр болған жағдайларда, оларды көрип шығыў мүддетлери тийисли ишки ислер органы баслығы тәрепинен, тийкарланған билдирги арқалы узағы менен бир айға шекем узайтырылыўы мүмкин, булл ҳаққында мүрәжет етиўшиге хабар бериледи.

Усыныс ишки ислер органына келип түскен күннен баслап бир айға шекем болған мүддетте көрип шығылады, қосымша үйрениўди талап ететуғын усыныслар бойынша мүрәжет етиўшиге хабар берилген жағдайда мүддети узайтырылыўы мүмкин.

  1. Хызмет алыўшыларға мағлыўмат бериў
  2. 2.1. Мағлыўмат көлеми ҳәм қурамы:

Министрлик хызмет тараўлары, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги, Тошкент қаласы ишки ислер бас басқармасы, Уалаятлар ишки ислер басқармалары көрип шығылған мүрәжетлер бойынша жуўмақлаўшы жуўап хатында мүрәжетте келтирилген мәселениң шешими бойынша аниқ мағлыўматлар баян етиледи.

2.2. Толық мағлыўмат бериў

Бир шахстың бир мәселе бойынша алдынғы мүрәжетине жуўап берилмегенлиги ҳаққындағы мүрәжети егер оны нызамда белгиленген көрип шығыў мүддетин өтемеген болса булл ҳаққында мүрәжет етиўшиге түсиндириледи.

2.3. Мүрәжет бойынша ҳуқықый мәслаҳат бериў

Орай хызметкерлери тәрепинен мүрәжет етиўшиге ҳуқықый мәслаҳат берилиўи қадаған етилген.

  1. Хызмет көрсетиў

 3.1. Жумыс ўақты

Мүрәжетлер “Исеним телефоны” арқалы күни-түни үзликсиз қабылланады.

  1. Хызмет көрсетиў тәртиби
  2. 4.1. Хызмет ушын өндирилетуғын ҳақы.

Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжетлерин көрип шығыў хызмети-бийпул

4.2. Бас тартыў тийкарлары

 Автор тәрепинен шахсқа байланыслы мағлыўматлар берилмеген жағдайда, оған, Өзбекистан Республикасының «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжетлери ҳаққында»ғы Нызамына муўапық мүрәжети көрип шығылмайтуғынлығы түсиндириледи..

 

  1. Сапалылығын тәмийинлеў

5.1. Сапа көрсеткишлери

Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ишки ислер органларына мүрәжетлерин әмелге асырыўлары ушын қолайлы шараятлар жаратыў, сондай ақ, олардың ҳуқықлары еркинликлери ҳамде мәплерин тәмийинлеў.

5.2. Сыпатсыз хызметтен шикаят етиў

 Көрсетилген хызметтен қанаатланбағанда, Физикалық ҳәм юридикалық шахслар нызамшылықта белгиленген тәртипте шикаят етиў ҳуқықына ийе.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech